Treino do dia

Agachamento 5×40 5×65 3x5x90

Supino 5×40 5×50 3x5x75

Powerclean 3x5x50