Treino do dia – Mira Corgo

Agachamento 5×60 5×80 3x5x105 6×105

Supino 5×40 5×60 3x5x75

Peso morto 5×100 5×120 5×145