Treino do dia

Agachamento 5×60 5×80 3x5x100kg

Press 5×30 5×40 3x5x50