Treino do dia

Agachamento 5×60 5×80 3x5x95

Press 5×30 3x5x40

Powerclean 3x5x50