Treino do dia

Agachamento 5×60 5×85 3x5x110kg

Press 5×30 3x5x45